جراح قلب در مراکز سازمان تامین اجتماعی

درباره دکتر کرم رودی

در سال 1384 در رشته جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شدندو در سال 1387 پس از اتمام دوره بمدت یکسال در بیمارستان عالی نسب تبریز فعالیت کرده و سپس به بیمارستان شهید دکتر لواسانی تهران منتقل شدند و از آن زمان در خدمت بیماران محترم تامین اجتماعی هستند.

در سال 1394 دوره فلوشیپ جراحی بیماریهای مادرزادی قلب را بمدت دوسال در بیمارستان شهید رجایی تهران طی کردند ودر حال حاضر هم در زمینه جراحی اکتسابی بالغین(عروق کرونر و دریچه) و هم در زمینه بیماریهای قلب اطفال در دو مرکز جراحی قلب سازمان تامین اجتماعی شهید دکتر لواسانی و میلاد مشغول فعالیت هستند.

جهت ارتباط با ما و دریافت مشاوره کلیک نمائید

فهرست
Call Now Button