ارسال شده توسط دکتر کرمرودی

PDA

Patent Ductus Arteriosus(PDA) PDA یا مجرای شریانی باز حالتی است که در طی آن مجرایی که در دوران جنینی ارتباط بین سیستم گردش خون عمومی و سیستم گردش خون ریوی…
فهرست
Call Now Button